Vores produkter


Produkterne er udviklet på grundlag af kunders bestilling & ønsker eller vores eget initiativ & ideer.

Nedenfor ses mange af produkterne, som omfatter:


- ANATOMISKE MODELLER (fx modeller af ryghvirvler)

- TRYKTE MEDIER (især plakater i alle tænkelige størrelser)


Plakat om kroppens muskelgrupper på ren latin og dansk

Nærbillede af diaphragma og ribbensmuskulaturen

Sammenligning med en muskelplakat af ældre dato
Vores version af muskelplakaten er original med illustrationer udarbejdet af vores erfarne illustratorer. Plakaten bygger på 3 grundsten:


  • Pædagogik i alle detaljer - for at skabe den mest motiverende læring og/eller repetition

  • Højeste faglige korrekthed - for at efterkomme de højeste faglige krav

  • Æstetik i udtryksformen - for at vække størst mulig nysgerrighed og begejstring
Læs mere om plakaten på vores webshop her


Plakat om 5-Elementteorien & Organuret


Plakaten samler de grundlæggende teorier og love om kroppens energicirkulation og præsentere dem æstetisk og pædagogisk. Ligesom ved vores akupunkturplakater, er målet her, at skabe det ultimative redskab til både studerende og fagpersoner indenfor akupunktur og zoneterapi, som ikke går på kompromis med kvaliteten.


Læs mere om plakaten på vores webshop her

Plakat-serie med det essentielle indenfor akupunkturen

Vejledning og overblik i den smukkeste udformning

Plakat-serien har til formål at være et uovertruffen pædagogisk hjælpemiddel til at memorere og repetere det essentielle indenfor akupunkturen. Indholdet er derfor skræddersyet til studerende på akupunkturuddannelsen og tilbyder samtidig det hurtige overblik for trænede og erfarne akupunktører.

Læs mere om plakatserien i vores webshop her >


Strategimøde om valg af farver

Valg af anatomiske udgangspositioner

Vurdering af kontrast mellem vævstyper

Klinikudgaven bestående af tre plakater på hver 61x91 cm

Plakat over bevægeapparatets anatomi

Fra første arbejdsdag i 2013 har idegrundlaget været, at den skal være et uovertruffen pædagogisk hjælpemiddel, der tilbyder den bedste mulighed for at memorere og repetere bevægeapparatets anatomi på deskriptiv vis. Indholdet er derfor skræddersyet til studerende på lægeuddannelsen, fysioterapeutuddannelsen og mange andre uddannelser som omfatter bevægeapparatets anatomi.

Plakaten anbefales bl.a. af en professor, som leder et af kurserne på lægeuddannelsen ved Københavns Universitet.

Læs mere om plakaten i vores webshop her >

Vurdering af et prøvetryk før lanceringen

Lægestuderende tester den på Panum

Lanceringen på eanatomi.dk i 2018

Plakat med fokus på slagtilfælde (blodprop i hjernen og hjerneblødning)

Denne plakat er først og fremmest udviklet til patientvejledning. Både design, illustrationer og tekster er originale. Plakaten er et pædagogisk hjælpemiddel, der kan anvendes til forståelse af, hvordan blodpropper i form af embolier kan forårsage læsioner i hjernen. Endvidere kan den anvendes til forståelse af, hvordan hjerneblødninger opstår.


Plakaten er eksklusiv udviklet til medicinalfirmaet Bayer.

Mindre arterier på hjernens overflade


Særlig pædagogisk illustration af en blodprop


Blodproppens "vej" mod hjernen via halspulsårerne


Plakat med fokus på blodprop i benet og lungerne

Denne plakat er udviklet til patientvejledning i forbindelse med blodfortyndende behandling. Både design, illustrationer og tekster er originale. Plakaten er et pædagogisk hjælpemiddel, der kan anvendes til forståelse af, hvordan blodpropper i benet dannes og kan resultere i en blodprop i en lunge.


Plakaten er eksklusiv udviklet til medicinalfirmaet Bayer.

Særlig pædagogisk markering af en blodprop i en lunge


Særlig pædagogisk illustration af blodproppen i venesystemet


Plakat med fokus på astma, KOL og lungeemfysem

Denne plakat er udviklet til patientvejledning ved behandling med Modulite® teknologien. Både design, illustrationer og tekster er originale. Plakaten er et pædagogisk hjælpemiddel, der kan anvendes til forståelse af de sygdomsmæssige processer, som kendetegner astma, KOL og lungeemfysem.


Medicinalfirmaet Chiesi har udviklet den omtalte teknologi, og vi har udviklet plakaten til dem.


En del af illustrationen af de øvre luftveje

Illustration af en luftvejsforgrening

Illustration med fokus på øget slimproduktion


Anatomisk model af hjernen og hjertet

Denne unikke anatomiske model er udviklet til patientvejledning vedr. sammenhængen mellem forkammerflimmer (atrieflimmer) og blodpropper specifikke steder i hjernen som fx et sprogcenter. Både designet samt illustrationen og tekster på det iøjefaldende hvide kort bagerst er originale. Det hele præsenteres på en stander.


Modellen er eksklusiv udviklet og produceret til medicinalfirmaet Boehringer Ingelheim.


Man ser også hjertets indre, hvor der kan være andre årsager til dannelse af blodpropper

Modellerne "i lange baner" på vores lager i Glostrup i Storkøbenhavn


Anatomisk model med fokus på allergener

Denne særlige anatomiske model er udviklet til både at tjene som et unikt blikfang og informerer om allergener. Modellen viser 2 store jordnødder (peanuts) i en stor skal samt informationskort med protein-strukturer af særlige allergener ("Ara h" allergenerne). Disse allergener er ansvarlige for de allergiske reaktioner, som nogle mennesker oplever, efter de har spist jordnødder. Designet er originalt og bl.a. baseret på 3D teknik.


Den særlige model er eksklusiv udviklet og produceret til medicinalfirmaet Phadia (som i dag hedder Thermo Fisher Scientific Inc.).


Jordnøddernes skal er meget naturtro

Jordnødderne er også meget naturtro

Skallen kan deles i 2, og alt er robust

Indholdet kan naturligvis tages ud

Anatomiske modeller af knoglevæv

Denne serie består af 3 anatomiske modeller, som i kraftig forstørrelse gengiver knoglevæv uden sygdomsmæssige processer, knoglevæv med knogleskørhed (osteoporose) samt knoglevæv med metastaser (en kræftsygdoms spredning som "dattersvulster" til andre organer).


Serien er udviklet til bl.a. patientvejledning i forbindelse med brystkræft, hvor knoglemetastaser behandles med lægemidler kaldet bisfosfonater. Designet er originalt og bl.a. baseret på 3D teknik og scanningsdata.


Serien er eksklusiv udviklet og produceret til medicinalselskabet Roche.

Endvidere anvendes serien internationalt.


Denne model viser knoglevæv med knogleskørhed

Her ses knoglevæv uden sygdomsmæssige forandringer

Her ses knoglevæv med metastaser

Anatomiske modeller af tværsnit fra 3 mænds lår

Model svarende til en aktiv 66-årig mand

Model svarende til en inaktiv 66-årig mand

Model svarende til en 24-årig mand

Det er muligt at identificere lårets forskellige skeletmuskler

Af pædagogiske årsager er kun de største blodkar medtaget

Denne serie består af 3 anatomiske modeller af tværsnit fra 3 mænds lår. På modellerne ses først og fremmest muskel-, fedt- og knoglevæv fra en 24-årig, en 66-årig som er inaktiv samt en 66-årig som er aktiv. Fokusset er muskel- og fedtmassen. De præsenteres på standere.


Designet er originalt og bl.a. baseret på 3D teknik og scanningsdata. Serien er eksklusiv udviklet og produceret til Arla Foods.